یک محصول یک مالک

مالک محصول اسکرام همانطور که از نام آن مشخص است ، مسئولیت یک محصول را بر عهده دارد. توجه داشته باشید که انتخاب نام عمدی است و این نقش به عنوان سرپرست محصول ، کارگزار ویژگی ، مدیر بکلاگ محصول ، نویسنده داستان کاربر یا مدیر پروژه شناخته نمی‌شود (حتی اگر اینگونه تفسیر شود).شما می‌توانید […]

بیشتر بخوانید
برنامه‌ریزی پوکر چیست؟

برنامه‌ریزی پوکر یک روش برآورد سریع، مبتنی بر توافق است. برای شروع یک جلسه‌برنامه‌ریزی پوکر، صاحب محصول یا مشتری، یک داستان کاربر و یا یک ویژگی را برای اعضای تیم توصیف می کند. اعضای تیم، کارت‌های برنامه ریزی پوکر با مقادیر ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۰، ۴۰، ۱۰۰ را در دستان خود دارند.اعداد، […]

بیشتر بخوانید