محصولی اخلاقی

محصولات دیجیتال می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاربران داشته باشد، از صرفه جویی در زندگی تا افشای افراد به محتوای مضر، تشویق عادت های نامناسب و کمک به تغییرات اقلیمی. بنابراین مهم است که ما مسئولیت تأثیر محصول خود را بپذیریم و تصمیمات اخلاقی مربوط به محصول بگیریم. در پست‌های آینده پنج دستورالعمل برای […]

Read more
به زبان بدنی اطرافیان گوش بدهید

توجه به اطلاعاتی مثل بلندی صدا، پیچش صدا، میمیک صورت و غیره بسیار مهم است، این اطلاعات احساس طرف مقابل را نشان می‌دهد و به شما جهت درک بهتر طرف مقابل کمک می‌کند.مطالعات نشان می‌دهد شصت درصد اطلاعات یک گفتگو از این طریق دریافت می‌شود. به عنوان مثال اگر کسی به شما بگوید که نقشه […]

Read more
سکوت کنید

شاید سکوت طرف مقابل هنگام گفتگو ناراحت کننده باشد ولی این سکوت بعضی اوقات باعث تشویق طرف مقابل به صحبت کردن و بازگو کردن مسائلی شود که برایش سخت و ناراحت کننده است. جهت ایجاد این فضا قبل ازصحبت کردن، سه نفس عمیق بکشید و یا تا ۱۰ بشمارید، این کار باعث می‌شود طرف مقابل […]

Read more
به حقایق، احساسات و نیاز‌ها گوش بدهید

هنگام صحبت کردن با مردم، شما به دنبال حقایق هستید و  اینکه چه چیزی گفته می‌شود.درسته که حقیقت بدون شک بسیار مهم است ولی شما به شنیدن حقیقت اکتفا نکنید و  به دنبال احساسات و نیاز‌هایی که گفته نمی‌شوند بروید.بعضی اوقات این احساسات در برخورد شخص مقابل نمایان می‌شود ، بعضی اوقات در زبان بدنی […]

Read more
به افراد توجه کامل کنید

به عنوان مالک محصول شما وظایف بسیار زیادی دارید که وقت و توجه شما را به خودش اختصاص می‌دهد.بخاطر همین هنگام گوش دادن به فردی ممکن است به ساعت و یا موبایل خود نگاهی بیاندازید تا ببینید پیغام اضطراری نیامده باشد ولی بجای اینکه مولتی تسک باشید، هر چیزی که حواستان را پرت می‌کند از […]

Read more