جلوگیری از بدهکاری فنی

بعضی اوقات برای اینکه شما به انتشار محصول خود برسید نیاز دارید که بدهکاری فنی ایجاد کنید، این کار اشکال ندارد، البته در صورتی که برگردید و این بدهکاری‌ها را جبران کنید ، ولی بیشتر اوقات این بدهکاری‌ها ناخواسته ایجاد می‌شود. محصولات دیجیتالی نیاز به توجه مداوم به معماری و کد دارد در غیر این […]

Read more
کاهش بدهکاری فنی

هنگامی که برآوردی از بدهکاری فنی بدست آوردید، دو تصمیم پیش رو دارید: می‌توانید بر روی مشکلات تمرکز کنید و مدت زمان مشخصی را جهت حل مشکلات صرف کنید و یا به صورت موازی بر روی مشکلات و قابلیت‌های جدید کار کنید. هنگامی که با حجم بالایی از مشکلات فنی مواجه می‌شوید که مانع خلاقیت […]

Read more
بدهکاری فنی و چرخه عمر محصول

هنگام بررسی بدهکاری فنی، چرخه محصول را در نظر بگیرید، بدهکاری فنی در محصولات جدید و جوان بسیار بد است، اگر بدهکاری فنی محصول جوان شما بسیار بالا است، شما ایده‌های جدید را نمی‌توانید تست و محصول را منطبق بر خواسته‌های مشتری کنید و همچنین پیاده سازی ترند‌های جدید بسیار سخت و زمانبر خواهد شد. […]

Read more
بدهکاری فنی و محصول

جهت آشنایی با بدهکاری فنی و تاثیر آن بر محصول، با تیم توسعه صحبت کنید، به عنوان مثال در جلسه بازاندیشی بعدی. تیم توسعه دید بسیار عالی نسبت به این موضوع دارند و میداند که مشکلات کد و معماری کجاست.از تیم توسعه بخواهید اطلاعات جمع کنند و بتوانند مقدار و محل بدهکاری فنی را مشخص […]

Read more
چرا بدهکاری فنی برای محصول مهم است؟

به عنوان شخصی که مسئول محصول هستید، شاید شدیدا نگران تمیزی و ساختارمندی کد‌ها نباشید ولی بدانید که بدهکاری فنی توانایی دستیابی به اهداف استراتژیک شما را تحت تاثیر میگذارد و کیفیت محصول را کاهش می‌دهد. بدهکاری فنی، آزمایش ایده‌های جدید، انتشار قابلیت‌های جدید و پاسخگویی سریع را سخت می‌کند. هر چه کد محصول شلوغ […]

Read more