در تصمیم گیری ها تیم را درگیر کنید

نکته آخر اینکه افراد محصول را درگیر روند یافتن ساختار مناسب ، معیارها ، رویکردهای مقیاس گذاری و پرورش اعضای تیم جدید کنید. این باعث افزایش دانش جمعی گروه می شود. علاوه بر این ، به احتمال زیاد از تغییراتی که می خواهید ایجاد کنید ، پشتیبانی بیشتری ایجاد می کنید ، زیرا به افراد […]

Read more
توانمندسازی تیم و تراز کردن آنها از طریق اهداف مشترک 

با قرارگیری افراد مناسب ، به تیم کمک کنید تا محصولات خود را در اختیار بگیرند و بتوانند به طور خودمختار آنها را مدیریت کنند. برای دستیابی به استقلال ، اطمینان حاصل کنید که چهار شرط زیر برآورده شده است: ۱.محصولات وابستگی اندکی دارند و یا به هیچ وجه وابسته به هم نیستند. ۲.تیم استقلال […]

Read more
تیم را به صورت افزایشی رشد دهید

بسیاری از سازمان ها به طور قابل توجهی اندازه گروه محصول خود را افزایش می دهند. درسته که همیشه دلیل خوبی برای این رویکرد وجود دارد ، اما فشار زیادی روی سازمان و افراد ایجاد می کند. افزودن سریع افراد جدید می تواند بسیار طاقت فرسا باشد و منجر به طولانی شدن تصمیم گیری شود […]

Read more
ایجاد استانداردهای مشترک

قبل از افزودن تعداد بیشتری از افراد ، اطمینان حاصل کنید که استانداردهای کافی وجود دارد. نقش ها و مسئولیت های مدیریت محصول ، فرایندها و ابزارهایی که در حال حاضر استفاده می شوند را مرور کنید. بررسی کنید که آیا مفید ، سازگار و کامل هستند یا خیر. به عنوان مثال ، آیا درک […]

Read more
تعیین کنید که چند نفر مورد نیاز هستند

هنگامی که محصولات خود را به همراه مهارت های لازم برای مدیریت آنها مشخص کردید ، تعداد افراد مورد نیاز خود را پیدا کنید. یک روش معمول برای انجام این کار تعیین تعداد تیم های توسعه مورد نیاز برای پیشرفت هر محصول است: اگر یک محصول به بیش از دو تا سه تیم نیاز داشته […]

Read more