هنگامی که برآوردی از بدهکاری فنی بدست آوردید، دو تصمیم پیش رو دارید: می‌توانید بر روی مشکلات تمرکز کنید و مدت زمان مشخصی را جهت حل مشکلات صرف کنید و یا به صورت موازی بر روی مشکلات و قابلیت‌های جدید کار کنید.

هنگامی که با حجم بالایی از مشکلات فنی مواجه می‌شوید که مانع خلاقیت شما می‌شود، وقت آن است که تصمیم اول را بگیرید و بر روی بدهکاری فنی تمرکز کنید و آنرا حل کنید.اپل بر روی سیستم عامل لئوپارد این کار را انجام داد، این سیستم عامل بعد از دو سال منتشر شد و قابلیت جدیدی به آن اضافه نشده یود ولی بستری جهت پیاده سازی قابلیت‌های جدید بود.البته این به این معنی نیست همیشه باید دو سال زمان برای حل مشکلات صرف کنید ولی می‌توانید تمرکز بالایی به مدت چند ماه و یا چند اسپرینت جهت ریفکتور کردن کد و محصول صرف کنید.شما می‌بایست این نوع انتشار‌ها را در نقشه راه خود قرار دهید.

اگر بدهکاری فنی شما زیاد نیست و نیاز به توجه جدی و فوری ندارد، برنامه ریزی کنید که در هر اسپرینت مقداری از این اصلاحات انجام شود

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.