کار‌های برنامه‌ریزی نشده و مشکل آفرین را کم کنید.این یک موضوع شایع است که مالکان محصول با موضوعات فوری تاکتیکال همیشه مشغول هستند. موضوعاتی مثل ریفاین کردن داستان کاربر، جوابگویی به تیکت ساپورت و کار کردن با تیم توسعه، این کار‌ها شما را از کار‌های اصلی باز می‌دارد.این عقب افتادگی باعث ایجاد غافلگیری‌های زیادی می‌شود که در نهایت باعث ایجاد کار‌های برنامه‌ریزی نشده بیشتر می‌شود.
به صورت پیوسته زمان برای کار‌های استراتژیک قرار بدهید، مرتباً محصول را رصد کنید، تاثیرگذاری استراتژی فعلی را بسنجین.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.