اگر شما بیشتر از توانتان کار می‌کنید و دنبال راه‌حل برای انجام این حجم کار هستید و کار فعلی شما را تحت‌تاثیر می‌گذاره، می‌بایست به این سوال جواب بدهید که آیا همه این کار‌ها وظیفه شماست؟
بعضی اوقات مالکان محصول وظایفی اضافه‌تر بر می‌دارند که شدیدا کارشان را سخت می‌کند.مثال رایج آن نگهداری از تیم توسعه است، درسته که نگهداری از تیم کار بسیار خوبی است ولی وظیفه اصلی شما نیست، این کار وظیفه اسکرام‌مستر است.
بعضی مالکان محصول با اسکرام مستر خود همراه نیستد و یا اگر همراه هستند ممکن است اسکرام مستر وظایف خود را بصورت تاثیر‌گذار انجام ندهد.اگر این قضیه صحت داشته باشد بجای آنکه مشکلات را با انجام دادن کار آنها بپوشانید، مشکلات را انتقال دهید.
بر روی کار خود تمرکز کنید، موفقیت محصول.کارهای اضافه انجام ندهید، کثل بهبود فرآیند‌های توسعه، راهنمایی تیم توسعه، تصمیم گیری در مورد تجربه کاربری و یا ساختن استراتژی بازار‌یابی.
اینا مسئولیت اسکرام‌مستر، توسعه‌دهنده و تیم بازار‌یابی است.جرئت نه گفتن داشته باشید حتی اگر سخت باشد

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.