سرعت پایدار چیست؟
سرعت پایدار در دنیای چابک یک اصل است.در بیانیه چابک بدین شکل تعریف شده است: ذینفعان، توسعه‌گران و کابران می‌بایست توانایی حفظ سرعت پایدار همیشگی را داشته باشند.هدف، ایجاد محیطی سالم و پرهیز از اضافه کاری‌های زیاد و همیشگی است که باعث از دست رفتن خلاقیت، ایجاد اشتباه و در نهایت به خطر انداختن سلامتی شود.
چارچوب اسکرام تکنیک‌های خاصی جهت ایجاد سرعت پایدار آموزش می‌دهد ولی متاسفانه معطوف به تیم توسعه می‌باشد و برای مدیران پروژه نیست.
سرعت پایدار بسیار موضوع مهمی است. شما کار مهمی دارید که مسئولیت‌های مختلفی دارد این مسئولیت‌ها شامل مصاحبه با کاربران، کار کردن روی نقشه‌راه، بروزرسانی بک‌لاگ محصول و مسئولیت‌های دیگر.
این مسئولیت‌ها بسیار زمانبر و نیاز به توجه زیاد دارد، کار زیاد انجام دادن و فرسوده کردن خودتان بسیار کار ساده‌ای است، که نه برای محصول و نه برای شما خوب است

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.