هنگامی که محصول جدیدی تولید می‌کنید و یا تغییرات بسیار بنیادینی در محصول فعلی اتفاق می‌افتد، شما می‌بایست استراتژی محصولتان را بروز‌رسانی کنید.

بهترین روش جهت انجام این کار ایجاد گروه کشف است، این گروه تجربه کاربران را مطالعه می‌کند و معماری کلی محصول را طراحی می‌کند.

زمان دادن به کار‌های تحقیقاتی بسیار سخت است، بخاطر همین می‌بایست از قبل زمان آنرا مشخص کنید، به عنوان مثال یک ماه جهت مصاحبه، مطالعه، ساخت و تست نمونه اولیه مشخص کنید و هفته‌ای یکبار جلسات بررسی، جهت هدایت تیم تشکیل بدهید.

جهت حصول اطمینان از موفقیت این تیم افراد مناسب را دور هم جمع کنید، اعضای این تیم می‌تواند توسعه‌گر، تستر، طراح، اسکرام مستر، مارکتینگ و یا پشتیبانی باشد.

این تشریک مساعی باعث ایجاد خلاقیت، فهم همگانی و همکاری بسیار قوی می‌شود و از کج فهمی‌ بین اعضای تیم بسیار می‌کاهد.این حمایت همگانی، باعث موفقیت استراتژی انتخاب شده می‌شود.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.