برای اینکه بتوانید استراتژی محصول را بروز نگه دارید می‌بایست این دو کار را انجام دهید

۱.یک ساعت در روز را جهت کار‌های استراتژیک کنار بگذارید.

۲.جلسات بررسی استراتژیک به صورت مداوم برگزار کنید.

انجام کارهای استراتژیک باعث جلوگیری از غافلگیری زیان بار می‌شود.غافلگیری زیان بار مثل ارائه محصول جدید توسط رقیب شما.

با این دو کار شما قبل از اینکه اتفاق مهمی بیافتد، علائم هشدار دهنده را می‌بینید و این علائم می‌تواند از هر جای سیستم نمایان شود، علائمی مثل کاهش ثبت نام، افزایش تیکت‌های پشتیبانی و غیره.قبل از اینکه دیر بشود باید به این مشکلات پاسخ دهید.

علاوه بر کار‌های روزانه استراتژیک، شما می‌بایست جلسات سه ماهه جهت بررسی و بروزرسانی استراتژیک داشته باشید.

از افرادی که استراتژی فعلی را نگارش کردند دعوت کنید در این جلسه حتما باشند، از ذینفعان اصلی، از توسعه دهندگان و …. حتما در این جلسه حضور داشته باشند.این کار باعث کاهش ریسک و همسویی بیشتر می‌شود.

درسته که جلسات سه ماهه بررسی استراتژیک مدت زمان مناسبی جهت بروز نگهداری استراتژی می‌باشد ولی اگر تحقیقات روزانه شما هشدار تغییری را نمایان کرد، به سرعت باید این جلسه را برگزار کنید.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.