رهبران خدمتگزار شما را تشویش می‌کنند که محصول را رهبری کنید.ولی واقعا چرا نیاز به رهبری دیگران دارین؟ جهت کسب قدرت، موفقیت و یا پول بیشتر؟ و یا کسب موفقیت با دیگران و کمک به رشد و بهبود آنها؟

اینکه به دیگران فرصت بدهید و در کنار موفقیت محصول، رشد کنند و به شما بخاطر این فرصت احترام بگذارند، هیچ اشکالی ندارد ولی باید حواستان باشد که این افکار باعث نشود شما به افراد ،به چشم ابزاری جهت حصول موفقیت نگاه کنید و اعتماد آنها را از بین ببرید.

رهبران خدمت‌گذار همیشه این سوال را می‌پرسند که آیا هدف(محصولی موفق) مهمتر از راه رسیدن به هدف است؟

انجام دادن وظایف و تحویل کارها مهم است و یا مهربانی با همکاران و توجه به آنها و تشویق آنها به بهتر شدن؟

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.