برای اینکه مالک محصول و یا مدیر پروژه تاثیر گذاری باشید باید رهبر خوبی باشید، ذینفعان و تیم توسعه نیاز به راهنمایی و جهت‌دهی برای همکاری و کسب موفقیت دارند، ولی به عنوان مالک محصول قدرتی فراتر از بقیه اعضا ندارید و نمی‌توانید به آنها بگویید چکار کنند.

بخاطر همین رهبران خدمتگزار راه حل این مشکلات است، بنظر شما رهبر خدمتگزار یعنی چی؟

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.