برای تولید محصول و ایجاد محیطی خلاق در سازمان فقط آزمایشگاه تحقیق و توسعه و یا روز‌های ایده‌پردازی و یا جلسات طوفان فکری کافی نیست و شما باید فرهنگ سازمان را تغییر دهید و فرهنگ درس گرفتن از اشتباه را یاد بگیرید.

بهترین راه برای ایجاد این فرهنگ، جلسات فاجعه است، برای بیشتر شرکت‌ها مسیر تولید محصولی موفق، با مشکلات و خطا‌های زیادی شکل گرفته است و صحبت کردن در مورد این موضوعات بسیار مفید و آموزنده است.

در جلسات فاجعه اعضای شرکت در مورد اشتباه‌هات خودشان صحبت می‌کنند و دیگران را تشویق به اشتاه کردن و درس گرفتن از آن می‌کنند.

حتی اگر مدیر ارشد شما در این جلسات شرکت کند و از اشتباه‌هات خودش بگوید می‌تواند کمک بسیار زیادی در این فرهنگ سازی انجام دهد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.