شاید با خواندن این کتاب خیلی تعجب کنید و تمامی قوانینی که آموزش می‌دهد، با اصول اخلاقی شما مغایرت داشته باشد، برای من که اینطور بود ولی در کل کتاب واقعا جالبی است، بسیار هوشمندانه و منظم این قوانین را به شما آموزش می‌دهد، با مثال‌های کاربردی و تحلیل‌های جامع از هر قانون. ولی در مورد بدآموزی کتاب چه کنیم ؟،من به این نتیجه رسیدم که می‌گویند اخلاق را از که آموختی از بی‌اخلاقان !
خواندن این کتاب رو حتما به شما پیشنهاد می‌کنم، می‌توانید این کتاب رو از لینک زیر دانلود کنید

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.