گروه کشف

هنگامی که محصول جدیدی تولید می‌کنید و یا تغییرات بسیار بنیادینی در محصول فعلی اتفاق می‌افتد، شما می‌بایست استراتژی محصولتان را بروز‌رسانی کنید. بهترین روش جهت انجام این کار ایجاد گروه کشف است، این گروه تجربه کاربران را مطالعه می‌کند و معماری کلی محصول را طراحی می‌کند. زمان دادن به کار‌های تحقیقاتی بسیار سخت است، […]

Read more
فرآیند استراتژیک موثر محصول

فرآیند استراتژیک موثر محصول، از اینکه شما استراتژیک معتبر و نقشه راه عملی داشته باشید اطمینان حاصل می‌کند، نقشه راه و استراتژیک باعث ایجاد رویکردی مشترک و معتبر جهت حصول موفقیت محصول می‌شود. #استراتژی محصول چه رویکردی باعث ایجاد و یا تثبیت موفقیت می‌شود؟ ایجاد ارزش افزوده بازار قابلیت‌های خاص اهداف تجاری #نقشه راه محصول […]

Read more
موفقیت و استراتژی

توسعه محصولی موفق شانسی نیست و فقط با تلاش شبانه روزی ساخته نمی‌شود، در اصل موفقیت محصول با تصمیمات درست استراتژیک شروع می‌شود. به عنوان مالک محصول بعضی اوقات آنقدر سرگرم کارهای تاکتیکال مثل جواب دادن به تیکت‌های مشتری و یا نوشتن داستان کاربر هستین که تصویر کلی را فراموش می‌شود.در بدترین حالت کار‌های استراتژیک […]

Read more
رهبری و محیط سالم

اشتباه نکنید محصولی موفق حاصل تلاش شبانه روزی است ولی اگر موفقیتی پایدار نیاز دارید و محیط کاری سالم و خلاق پس باید به افرادی که با آنها کار می‌کنید احترام بگذارید و رهبری تیم‌های توسعه و ذینفعان پروژه را انجام دهید و این کار با حضور مستمر و اهمیت به افراد، به دست می‌آید. […]

Read more
چگونه رهبری خدمتگزار کمک به محصول می‌کند؟

رهبران خدمتگزار شما را تشویش می‌کنند که محصول را رهبری کنید.ولی واقعا چرا نیاز به رهبری دیگران دارین؟ جهت کسب قدرت، موفقیت و یا پول بیشتر؟ و یا کسب موفقیت با دیگران و کمک به رشد و بهبود آنها؟ اینکه به دیگران فرصت بدهید و در کنار موفقیت محصول، رشد کنند و به شما بخاطر […]

Read more