به زبان بدنی اطرافیان گوش بدهید

توجه به اطلاعاتی مثل بلندی صدا، پیچش صدا، میمیک صورت و غیره بسیار مهم است، این اطلاعات احساس طرف مقابل را نشان می‌دهد و به شما جهت درک بهتر طرف مقابل کمک می‌کند.مطالعات نشان می‌دهد شصت درصد اطلاعات یک گفتگو از این طریق دریافت می‌شود. به عنوان مثال اگر کسی به شما بگوید که نقشه […]

Read more
ذهنتان را باز کنید

به عنوان مالک محصول شما نظرات محکمی در مورد نحوه پیشرفت محصول دارید، درسته که بسیار داشتتن این نظرات مهم است ولی تلاش کنید با ذهنی باز گوش بدهید.هنگامی که صحبتی را دوست ندارید سریعا با آن مخالفت نکنید و  سعی کنید نظرات دیگران را پذیرا باشید حتی اگر فکر می کنید که اشتباه هستند.در […]

Read more
سکوت کنید

شاید سکوت طرف مقابل هنگام گفتگو ناراحت کننده باشد ولی این سکوت بعضی اوقات باعث تشویق طرف مقابل به صحبت کردن و بازگو کردن مسائلی شود که برایش سخت و ناراحت کننده است. جهت ایجاد این فضا قبل ازصحبت کردن، سه نفس عمیق بکشید و یا تا ۱۰ بشمارید، این کار باعث می‌شود طرف مقابل […]

Read more
به حقایق، احساسات و نیاز‌ها گوش بدهید

هنگام صحبت کردن با مردم، شما به دنبال حقایق هستید و  اینکه چه چیزی گفته می‌شود.درسته که حقیقت بدون شک بسیار مهم است ولی شما به شنیدن حقیقت اکتفا نکنید و  به دنبال احساسات و نیاز‌هایی که گفته نمی‌شوند بروید.بعضی اوقات این احساسات در برخورد شخص مقابل نمایان می‌شود ، بعضی اوقات در زبان بدنی […]

Read more
به افراد توجه کامل کنید

به عنوان مالک محصول شما وظایف بسیار زیادی دارید که وقت و توجه شما را به خودش اختصاص می‌دهد.بخاطر همین هنگام گوش دادن به فردی ممکن است به ساعت و یا موبایل خود نگاهی بیاندازید تا ببینید پیغام اضطراری نیامده باشد ولی بجای اینکه مولتی تسک باشید، هر چیزی که حواستان را پرت می‌کند از […]

Read more